Tytuł projektu: „Klub Filmowy WISŁA”
Data realizacji: 01.04.2023-31.07.2023
Nazwa Konkursu: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY STRUMIEŃ W 2023 ROKU w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Finansujący: Burmistrz Strumienia
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Form Artystycznych Sfart
Partner Wnioskodawcy: emgok w Strumieniu
Całkowita finansowa wartość projektu: 3 450.00 zł brutto
Kwota dofinansowania: 3 700.00 zł
Finansowy wkład własny: 250.00 zł

Zadanie będzie polegało na organizacji 4 pokazów filmowych w większości poprzedzonych komentarzem filmoznawcy i zakończonych dyskusją. Począwszy od kwietnia, aż do lipca, w drugi wtorek miesiąca będą organizowane pokazy filmowe.  Na każde spotkanie będą zapraszały systemowe tradycyjne plakaty oraz reklama internetowa. Podczas spotkania na uczestników oprócz świetnego filmu opatrzonego komentarzem, będzie czekał kącik kawowy z poczęstunkiem. Każde spotkanie zakończy się rozmową, w trakcie której uczestnicy będą mogli się podzielić wrażeniami i odbiorem filmu.

SKW 1000_393_