Od września 2019 roku emgok proponuje kolejne udogodnienie dla uczestników swoich imprez – koncertów, spektakli, itp.!

Tym razem ułatwimy uczestnictwo w naszych imprezach rodzicom, którzy chętnie skorzystaliby z naszej oferty, ale nie mają z kim zostawić swoich pociech. Na czas pobytu na imprezie rodzice będą mogli zostawić dziecko pod fachową opieką, w pięknie, kolorowo urządzonej i dobrze wyposażonej sali zabaw. Usługa ta będzie bezpłatna, jest niejako dodatkiem w cenie biletu. W ten sposób pozwolimy w pełni uczestniczyć w kulturalnym życiu tej bardzo dla nas ważnej grupy, jaką są młodzi rodzice. Zapraszamy!

Karta zgłoszenia do sali zabaw do pobrania tutaj: Karta zgłoszenia sala zabaw emgok

Regulamin pobytu w sali zabaw Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu

1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
2. Sala zabaw jest miejscem służącym zabawie i wypoczynkowi.
3. Godziny przebywania dzieci w sali zabaw są ściśle powiązane z godzinami wybranych wydarzeń kulturalnych odbywających się w MGOK-u i ustalone tylko na czas ich trwania.
4. Warunkiem pobytu dziecka/dzieci w sali zabaw jest zakupienie co najmniej jednego biletu na wybrane przez MGOK wydarzenie kulturalne i wpisanie dziecka/dzieci na listę pobytu uczestników w sali zabaw, który trwa równolegle do danego wydarzenia kulturalnego. Wpisaniu na listę towarzyszy podpisanie oświadczenia zawierającego podstawowe dane dziecka/dzieci (imię, nazwisko, wiek, nr tel. rodzica/opiekuna biorącego udział w równolegle odbywającym się wydarzeniu kulturalnym).
5. Numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna uczestniczącego w równolegle odbywającym się wydarzeniu kulturalnym będzie stanowił formę kontaktu z instruktorem na wypadek problemów w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w sali zabaw. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezawodnego odebrania telefonu od instruktora.
6. W przypadku konieczności wezwania rodzica/opiekuna, co wiąże się z opuszczeniem przez niego danego wydarzenia kulturalnego, MGOK nie zwraca kosztów zakupionego biletu.
7. Sala zabaw funkcjonuje jedynie podczas wybranych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MGOK. Informacje o jej uruchomieniu zawsze pojawiają się na plakatach i innych formach reklamy danego wydarzenia.
8. Sala zabaw rozpoczyna funkcjonowanie na pół godziny przed rozpoczęciem i kończy pół godziny po zakończeniu danego wydarzenia kulturalnego.
9. Pobyt w sali zabaw na czas trwania wydarzeń kulturalnych jest bezpłatny, jednak dotyczy tylko rodziców/opiekunów, który zakupili co najmniej jeden bilet i biorą udział w wybranym wydarzeniu kulturalnym odbywającym się w MGOK-u w równoległym czasie z pobytem w sali zabaw.
10. Ilość miejsc w sali zabaw jest ograniczona, o wpisaniu dziecka/dzieci na listę pobytu decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Ostateczny termin wpisania dziecka/dzieci na listę przypada na ostatni dzień roboczy poprzedzający wybrane wydarzenie kulturalne.
12. Zgłoszenie dziecka/dzieci w dniu danego wydarzenia kulturalnego wiąże się z ryzykiem braku miejsca w sali zabaw.
13. Dzieci przebywające w sali zabaw są pod opieką wykwalifikowanego instruktora, który ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
14. MGOK jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo wyposażenia sali zabaw.
15. Dzieci w sali zabaw przebywają w skarpetkach lub obuwiu zamiennym.
16. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
17. Prosimy, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci przebywających w sali zabaw, o nieprzyprowadzanie dzieci chorych (w szczególności na chorobę zakaźną), przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.
18. W sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
19. Do sali zabaw nie wnosimy jedzenia, dopuszczalne jest wniesienie wody pitnej.
20. Instruktor może odmówić przyjęcia dziecka/dzieci lub skrócić jego/ich pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża/zagrażają uczestnikom zabawy. Instruktor zastrzega sobie prawo oceny stopnia zagrożenia związanego z pobytem dziecka/dzieci w sali zabaw.
21. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dziecko/dzieci w sytuacjach, gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania należytej staranności przez instruktora sali zabaw.
22. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka/dzieci przyprowadzonych do sali zabaw lub wskazaniu instruktorowi innych osób, które odbiorą dziecko/dzieci.

 

DSC_9004