WYNIKI – konkurs foto „Kaj my som…?”

Kaj my som...?

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KAJ MY SOM…?”

W poniedziałek 1 lipca 2024 roku, komisja konkursowa powołana przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu – Bogusława Żydka, poddała ocenie 25 fotografii zgłoszonych do konkursu „KAJ MY SOM…?”. Konkurs miał charakter otwarty. Regulamin został wcześniej ogłoszony w Internecie.Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  • Agnieszka Kawa
  • Jędrzej Pisarek
  • Dawid Janik

Prace oceniano, przyjmując kryteria:

  • tematyczność,
  • kreatywność,
  • wartość techniczna.

Komisja konkursowa przyznało następujące nagrody:

  • I nagroda – Łukasz Dudkowiak

Dudkowiak Łukasz2 I nagroda w konkursie

  • II nagroda – Aleksandra Ślęk

Aleksandra Ślęk II nagroda w konkursie

  • III nagroda – Monika Ślęk

Monika Ślęk III nagroda w konkursie

  • Wyróżnienie – Paulina Hejnoł

Paulina Hejnoł wyróżnienie

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a zwłaszcza zwycięzcom!
Wartość wszystkich nagród przyznanych w konkursie wyniosła 2000 zł.

Działanie jest realizowane w ramach zadania „KAJ MY SOM – cykl letnich działań kulturalnych popularyzujących szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod artystycznego wyrazu”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024″.