Konkurs plastyczny „Mój najbliższy świat”

Wiadomości

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu oraz Urząd Gminy Strumień serdecznie zapraszają dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie plastycznym „Mój najbliższy świat”. Mieszkasz na terenie gminy Strumień? Pokaż nam, jak widzisz miejsce, w którym żyjesz i zgarnij atrakcyjną nagrodę!

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej techniką rysowania lub malowania. Prace konkursowe mają przedstawiać miejscowość, w której uczestnik Konkursu żyje lub jego wizję tego, jak ta miejscowość będzie wyglądała w przyszłości, lub marzy mu się, że tak będzie się prezentowała. Ważne, aby praca była odzwierciedleniem wyobrażeń rysującej/malującej osoby, a nie powieleniem utartych schematów. W pracy można wziąć pod uwagę elementy krajobrazu stworzone przez człowieka, ale warto pomyśleć również o przyrodzie, która nas otacza. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie osobiste lub przesłanie tradycyjną pocztą lub kurierem wykonanej pracy oraz wypełnionego formularza zgody na udział w konkursie (do pobrania poniżej) na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu (emgok).

Konkurs rozgrywany będzie z podziałem na kategorie wiekowe:

  • klasy I-IV – dzieci w wieku 6-10 lat (włącznie),
  • klasy V-VIII – dzieci i młodzież w wieku 11-14 lat (włącznie).

TERMINY

  • przyjmowanie zgłoszeń od 6 do 30 listopada 2023 roku (do godz. 16:00),
  • wyniki zostaną ogłoszone na profilu Facebook oraz stronie www.emgok.pl najpóźniej do 6 grudnia 2023 r.

NAGRODY:

  • Uczestnicy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. W Konkursie przewidziano dla każdej z dwóych kategorii 4 nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce i jedno wyróżnienie) o łącznej wartości nie przekraczającej 1000 zł brutto. Organizator może jednak przyznać inną liczbę nagród.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Mój najbliższy świat 1200x1200