Poszukiwany instruktor świetlicy

Wiadomości

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu ul. Młyńska 14, ogłasza nabór na stanowisko:

INSTRUKTOR ŚWIETLICY

  • Miejsce pracy: Świetlica w Strumieniu, ul. Młyńska 14, 43-246 Strumień, gmina Strumień.
  • Wymagania: wykształcenie wyższe, mile widziane pedagogiczne.
    Praca w wymiarze 5/8 etatu, pon. – pt. w godzinach popołudniowych.

Wymagane dokumenty (standardowe dokumenty aplikacyjne):

  • CV ze zgodą na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
  • list motywacyjny,
  • mile widziane referencje itp.

Termin i miejsce składania dokumentów:

  • od 4 sierpnia 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.
  • osobiście w siedzibie MGOK-u lub pocztą elektroniczną na adres dyrektor@emgok.pl (w tym przypadku prosimy o skan CV z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14, 43-246 Strumień. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować do inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na adres: inspektor@emgok.pl. Pani/Pana  dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko instruktora świetlicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: www.emgok.pl/kontakt

instr 1920x1005px