Wernisaż wystawy Tajemniczy Zbytków

Generalnie Lokalnie, Projekty

7 listopada w zbytkowskiej bibliotece, dzięki uprzejmości Katarzyny Mazgaj – kierownik tejże placówki odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych, wykonanych przez dzieci uczęszczające do miejscowego przedszkola. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu wraz z rodzinami oraz opiekunowie grup przedszkolnych.Wśród gości wydarzenia nie zabrakło: Czesława Grenia – Przewodniczącego Rady Miejskiej Strumienia, Joanny Krakowki – dyrektor Przedszkola w Zbytkowie, Bogusława Wawrzyczka – radnego i sołtysa Zbytkowa, Aliny Wawrzyczek – kierownik miejscowej Świetlicy, Danuty Jabłońskiej – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu, Anny Szczypki-Rusz – prezes Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa, Anny Pieczki – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie.

Wernisaż był także wspaniałą okazją do wręczenia nagród oraz dyplomów laureatom konkursu „Tajemniczy Zbytków” oraz drobnych upominków i pamiątkowych dyplomów pozostałym jego uczestnikom.Po oficjalnej części spotkania przy słodkim poczęstunku toczyły się rozmowy dotyczące zdolności plastycznych naszych małych artystów i tego jak odbierają otaczający ich świat oraz jak utrwalają go na wykonywanych przez siebie pracach.

Konkurs zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej pn.”Kolorowe historie”, której pomysłodawcą jest KGW Zbytków, projekt „Generalnie lokalnie – odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy Strumień”, na którą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022