Po drugiej stronie drzwi – fotorelacja

Generalnie Lokalnie, Projekty

Jakiś czas temu na deskach sceny emgoku stanęli uczniowie strumieńskiej szkoły podstawowej. Młodzi artyści wystawili własny spektakl pt. „Po drugiej stronie drzwi”. Przedstawili z własnej perspektywy świat ludzi młodych i dorosłych, wyrażając rzeczywistość przez ruch sceniczny. Dziękujemy za piękne, a często też wzruszające momenty! Gratulacje dla wszystkich aktorów i każdego, kto zaangażował się w realizację przedstawienia, a także dla Zosi Czai, która była pomysłodawczynią inicjatywy „Kurtyna w górę!!! – wielkie talenty w małych ludziach”.

Działanie realizowane w ramach projektu „Generalnie Lokalnie – odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy Strumień”, na który Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.