Wystarczy chcieć! – stowarzyszenie Sfart

Projekty, Wystarczy Chcieć

Stowarzyszenie Form Artystycznych Sfart rozpoczyna realizację projektu „Wystarczy chcieć! – zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym”! Zadanie będzie polegało na zaangażowaniu osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego. W ramach zadania zostanie zrealizowanych 216 godzin działalności klubów seniora z wykształconym opiekunem; 72 zajęcia w 11 blokach tematycznych: warsztaty (artystyczne, fotograficzne, z social mediów), spotkania (z makijażystką, ze stylistką, z dietetyczką, z prawnikiem); 5 wydarzeń kulturalnych. Spotkania organizowane w ramach projektu będą się odbywały w okresie od października do grudnia 2022 r. i są przeznaczone dla osób powyżej 60. roku życia.

Szczegóły wkrótce na stronie www.emgok.pl.

Zapisy w biurze strumieńskiego emgoku (ul. Młyńska 14) od 5.09.2022 osobiście, lub telefonicznie pod numerem 33 8570 174. Ilość miejsc ograniczona!

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022

wystarczy chcieć 1920x1005px