Piknik w Pruchnej – fotorelacja

Fotoreportaże

Wakacyjne Pikniki Rodzinne 2022 za nami! Naszą wspólną zabawę zaczęliśmy 28 lipca w Bąkowie i kontynuowaliśmy w każdy kolejny czwartek w kolejnych sołectwach gminy Strumień. Ostatnie spotkanie odbyło się w zeszły czwartek w Pruchnej. Tam pogoda zrobiła nam prawdziwy prezent i tym razem mogliśmy w pełni wykorzystać wszystkie atrakcje i wspólnie spędzony czas. Zresztą zobaczcie sami na zdjęciach!

Dziękujemy wszystkim za spotkania i integrację podczas ostatnich tygodni. Przypominamy, że pikniki odbywały się pod patronatem Burmistrz Strumienia Anny Grygierek, w ramach Strumieńskiej Akademii Przyjaźni. Do zobaczenia podczas kolejnych wydarzeń!

 

 

EFS kolor

 

 

Działanie było realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA STRUMIEŃ” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.