Ocena pomysłów!

Fotoreportaże, Projekty

Ach! Co to było za niezwykle inspirujące spotkanie. W poniedziałek grupa 13 osób spotkała się w emgoku, aby poddać ocenie 8 Pomysłów zgłoszonych do projektu „Generalnie Lokalnie – odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy Strumień”. W obradach wzięły udział osoby, które zgłosiły wspomniane Pomysły, przedstawiciel organizatora (Bodzio Żydek) i przedstawicielka ościennego ośrodka kultury (Anna Zachurzok, GOK Chybie). Nad przebiegiem spotkania czuwała Katarzyna Paradecka – animatorka Programu DK+ z ramienia NCK i CAL. Po dwóch godzinach prezentowania wspaniałych Pomysłów, rozmów o nich i wymianie doświadczeń, każda z 10 osób uprawnionych do głosowania przyznała punkty. Po zakończeniu obrad i zliczeniu głosów, Organizator wraz z animatorką Programu DK+ ustalili ostateczny kształt dofinansowań!

Poniżej przedstawiamy wyniki:

  • Szymik-Kasza Martyna „NASZA HISTORIA – edukacja społeczeństwa poprzez sztukę”, liczba uzyskanych punktów 92, przyznana kwota dofinansowania: 10 000 zł;
  • Kuśka Adam „To miasto robi wrażenie?”, liczba uzyskanych punktów 87, przyznana kwota dofinansowania: 3 500 zł;
  • KGW Zbytków „Kolorowe historie”, liczba uzyskanych punktów 79, przyznana kwota dofinansowania: 3 350 zł;
  • Kuczmik Kazimierz „Klub filmowy”, liczba uzyskanych punktów 73, przyznana kwota dofinansowania: 7 000 zł;
  • Czaja Zofia „Kurtyna w górę!!! – wielkie talenty w małych ludziach”, liczba uzyskanych punktów 73, przyznana kwota dofinansowania: 4 300 zł;
  • Jurczyk Martyna „Pokaż siebie”, liczba uzyskanych punktów 67, przyznana kwota dofinansowania: 2 000 zł;
  • Czajka Dominika „PLAŻA – OAZA – KREATYWNE SPOTKANIA”, liczba uzyskanych punktów 52, przyznana kwota dofinansowania: 1 200 zł;
  • Socha Łukasz „Wystawa ręcznie wykonanych obrazów z mchem oraz warsztaty z tworzenia obrazów oraz kompozycji w słojach”, liczba uzyskanych punktów 26, nie przyznano dofinansowania.

Działania będą realizowane w terminie od 30 lipca do 14 listopada 2022 roku. Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych Pomysłów będą na bieżąco publikowane w indywidualnych postach. Protokół z obrad komisji wraz z załącznikami dostępny w siedzibie Organizatora.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.