Generalnie Lokalnie – nowy projekt

Generalnie Lokalnie, Projekty

HURRRRRA! MAMY TO! ZACZYNAMY REALIZACJĘ ŚWIETNEGO PROJEKTU

Generalnie Lokalnie – odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy Strumień.

Co będziemy robić?

  • przeprowadzimy diagnozę potencjału kulturotwórczego naszych mieszkańców,
  • ogłosimy konkurs, do którego będziecie mogli zgłosić Wasze pomysły,
  • pomożemy Wam je zrealizować.

Finansujący: Narodowe Centrum Kultury
Realizujący:Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

Zaczynamy od diagnozy potrzeb kulturalnych naszych młodych mieszkańców w SP Strumień, Zespół Szkół Drogomyśl, Świetlice emgoku, grupy emgoku, młodzież w przestrzeni miejskiej (park, przystanki). Diagnoza w dniach 26-29 marca 2022. Diagnozę przeprowadzi Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” z Warszawy.

generalnie lokalnie 1200x1200_