Widowisko słowno-muzyczne – fotorelacja

Jakże nie pamiętać, Projekty

Strumieńskie obchody setnej rocznicy III Powstania Śląskiego realizowane w ramach projektu „Jakże nie pamiętać…?” przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Koło w Strumieniu, zakończyły się widowiskiem słowno-muzycznym w reżyserii Anastazji Żur. W spektaklu wystąpili: Grupa Teatralna „Źródło” działająca przy MZC-Koło w Strumieniu, Zespół Regionalny STRUMIEŃ, członkowie strumieńskiego oddziału Klubu Seniora oraz wnuki Stanisława Mendrka i Stanisława Lapczyka. Widownię stanowiły rodziny aktorów, jak i rodziny byłych powstańców, a także liczna, bo prawie stu osobowa grupa zuchów i harcerzy z Hufca Cieszyn, który zrzesza m.in. druhów z gminy Strumień.

Fotorelację z wydarzenia wykonał Mariusz Gruszka.
Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Śląskiego.