XI Konkurs Wędkarski

Wiadomości

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu zaprasza do udziału w XI Konkursie Wędkarskim – Pruchna 2021. Konkurs zostanie przeprowadzony 22 maja 2021 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Stanisława Gabzdyla przy ulicy Cichej 28 w Pruchnej. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest wpisanie się na listę uczestników. Wpisu można dokonać telefonicznie pod nr. tel. 33 857 01 74 lub osobiście w siedzibie emgoku przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu. Dokonanie wpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 maja 2021 r. do godz. 20.00.

Celem Konkursu jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury i upowszechnianie idei zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

PLIKI DO POBRANIA

plakat png