Konkurs plastyczno-ekologiczny

przyroda łączy, Wiadomości

„Razem dbamy o czyste powietrze”
konkurs plastyczno-ekologiczny

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym pn. „RAZEM DBAMY O CZYSTE POWIETRZE”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oraz młodzieży szkolnej zamieszkującej teren gminy Strumień i polega na wykonaniu pracy plastycznej techniką rysunkową (kredki) w formacie A4, nawiązującej do tematu Konkursu. Prace będą poddane ocenie w trzech kategoriach wiekowych:

  • przedszkolaki (3-6 lat)
  • klasy I-IV (6-10 lat)
  • klasy V-VIII (11-14 lat)

Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od dnia 02.10.2020 r. do godz. 17.00 dnia 19.10.2020 roku. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest dołączenie do zgłaszanej pracy zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie osobiste lub przesłanie tradycyjną pocztą wykonanej pracy na adres emgoku, ul. Młyńska 14.

PLIKI DO POBRANIA

Zadanie współfinansowane przez Gminę Strumień w ramach „Programu Ochrony Powietrza dla województwa ślaskiego”.
plakat png