ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl, telefon: 510 190 635
Kierownik Świetlicy: Agnieszka Kajstura

Czynna: UWAGA!
Świetlica czynna na czas trwania strajku:
Poniedziałek - piątek: 11.00-17.00
Od 30.04.2019 r. do 05.05.2019 r. świetlica nieczynna.

poniedziałek - piątek - 11.00 -17.00
(podczas wakacji godziny otwarcia mogą ulec zmianie)

Świetlica w Drogomyślu należy pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Działalność świetlicy skierowana jest do dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia. Profilem dominującym działalności placówki jest organizacja czasu wolnego – przeciwdziałania zagrożeniom, pomoc w nauce, opieka stacjonarna, podnoszenie kultury osobistej.

Świetlica kładzie nacisk na działania twórcze ukierunkowane na słowo. Wynikiem tego jest funkcjonująca na świetlicy grupa teatralna, specjalizująca się w teatrzyku kukiełkowym. Naszym celem jest zaaranżowanie w ten sposób znanych lektur szkolnych. Dotychczas udało nam się zrealizować spektakl do znanego i lubianego utworu pt. „Pinokio”. W planach mamy już nowe przedsięwzięcia:)

Jesteśmy także specjalistami w grach słownych i skojarzeniowych takich jak: „Kalambury” „Scrabble” i „Tabu”. Lubimy też gry dydaktyczne i ruchowe. Chętnie zdobimy różne przedmioty techniką decoupage bądź plasteliną. Tworzymy też wiele ciekawych rzeczy z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Świetlica, jako placówka podlegające pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, realizuje również zadania z zakresu kultury poprzez organizację:
• kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
• organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;
• warsztatów tanecznych, fotograficznych, kulinarnych, itp.

Świetlica uczestniczy w realizacji wielu projektów współpracując z innymi Świetlicami Środowiskowymi naszej gminy.

W miarę potrzeb i możliwości organizuje- oprócz powyższych form pracy- wycieczki i wyjazdy. Działania świetlicowe co roku obfitują w dużą ilość warsztatów, wyjazdów, rozgrywek, konkursów.

Nasza placówka zawsze tętni życiem i zaprasza wszystkich chętnych na ciekawe zajęcia:)

Foto: archiwum Świetlicy w Drogomyślu