ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl, telefon: 510 190 635 / 33 8510 652
Kierownik Świetlicy: Alicja Przemyk

Czynna: poniedziałek - piątek - 12.00 -18.00

Podczas wakacji godziny otwarcia ulegają zmianie.


Aktualizacja: 06.12.2019

Świetlica w Drogomyślu należy pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Działalność świetlicy skierowana jest do dzieci i młodzieży od 6. do 18. roku życia. Profilem dominującym działalności placówki jest organizacja czasu wolnego – przeciwdziałania zagrożeniom, pomoc w nauce, opieka stacjonarna, podnoszenie kultury osobistej.

Świetlica kładzie nacisk na działania twórcze ukierunkowane na słowo. Wynikiem tego jest funkcjonująca na świetlicy grupa teatralna, specjalizująca się w teatrzyku kukiełkowym. Naszym celem jest zaaranżowanie w ten sposób znanych lektur szkolnych. Dotychczas udało nam się zrealizować spektakl do znanego i lubianego utworu pt. „Pinokio”. W planach mamy już nowe przedsięwzięcia:)

Jesteśmy także specjalistami w grach słownych i skojarzeniowych takich jak: „Kalambury” „Scrabble” i „Tabu”. Lubimy też gry dydaktyczne i ruchowe. Chętnie zdobimy różne przedmioty techniką decoupage bądź plasteliną. Tworzymy też wiele ciekawych rzeczy z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Świetlica, jako placówka podlegające pod Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, realizuje również zadania z zakresu kultury poprzez organizację:
• kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
• organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;
• warsztatów tanecznych, fotograficznych, kulinarnych, itp.

Świetlica uczestniczy w realizacji wielu projektów współpracując z innymi Świetlicami Środowiskowymi naszej gminy.

W miarę potrzeb i możliwości organizuje- oprócz powyższych form pracy- wycieczki i wyjazdy.
Działania świetlicowe co roku obfitują w dużą ilość warsztatów, wyjazdów, rozgrywek, konkursów.

Nasza placówka zawsze tętni życiem i zaprasza wszystkich chętnych na ciekawe zajęcia:-)

Foto: archiwum Świetlicy w Drogomyślu