ul. Osiedlowa 1, 43-246 Bąków, telefon: 33 8578 502
Kierownik Świetlicy: Leokadia Rychły

Czynna: poniedziałek - piątek: 12.00-18.00
(podczas wakacji godziny otwarcia mogą ulec zmianie)

Godziny otwarcia świetlicy w czasie wakacji
(od 29.06.2018 - 31.07.2018):
Poniedziałek: 12.00-18.00
Wtorek: 12.00 -18.00
Środa: nieczynne - wycieczki
Czwartek: 12.00-18.00
Piątek: 9.00-15.00

Świetlica w Bąkowie istnieje od 2002 roku. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze wsparcia dziennego. Profilem dominującym działalności jest organizacja czasu wolnego – przeciwdziałanie zagrożeniom. Jej działalność skierowana jest do dzieci i młodzieży. Codziennie można tu miło spędzić czas, odrobić zadanie domowe, skorzystać ze sprzętu komputerowego, internetu oraz pomocy dydaktycznych. W placówce odbywają się zajęcia bębniarskie, taneczne, fotograficzne, plastyczne. Specjalnością placówki są wyroby z filcu. Na świetlicy można skorzystać z gier playstation, stołu do tenisa stołowego, bilarda, piłkarzyków oraz gier rekreacyjnych.

Przez cały rok organizowane są turnieje sportowe, komputerowe, konkursy i wycieczki. Uczestnicy wyjeżdżają na wystawy artystyczne oraz zabawy taneczne, biorą udział m.in. w „Nocy Andersena”, „Majówce”, „Zimowej Olimpiadzie Sportowej” i świetlicowych „Mikołajkach”.

Dzieci oraz młodzież z Bąkowa aktywnie włączają się w realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych m.in. „Art.-Movie”, „Miodzie Prodżekt”, „Kamera-akcja. Kino bez przemocy”, „Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej”.

Młodzież wzięła udział w warsztatach modelarskich – tworzeniu własnych budowli, światów i postaci, w ramach projektu „Klub Gier Bitewnych Bombadil”. Warsztaty te rozwinęły wśród uczestników nowe pasje. Starsi uczestnicy zajęć świetlicowych włączyli się również w realizację projektu „Echo Strumienia”. Młodzież zdobyła umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, a także czynnie uczestniczyła w zajęciach kółka szachowego.

Co roku świetlica organizuje także konkurs pn. „Wielkanocne Jajo”, bierze udział w licznych konkursach plastycznych oraz profilaktycznych ( „Symbole Śląska Cieszyńskiego”, „Jedz ryby bo to zdrowe i na maksa odjazdowe”, „Bezpieczni”).

Wakacje i ferie zimowe, to okres, podczas którego uczestnicy zajęć mogą zwiedzać ciekawe zakątki naszego kraju. Podczas wakacji w 2013 roku dzieci wyjechały do kina, parku wodnego w Istebnej, zwiedziły Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie oraz Zamek Sułkowskich. W okresie ferii bawiły się m.in. w figloparku oraz na kuligu w Wiśle.

Na terenie bąkowskiej świetlicy działa grupa bębniarska „Bambamki”oraz grupa taneczna „Foe shizzy”. Formacje koncertowały na „wielkich scenach” m.in. podczas „Staromiejskiej Wiosny” w Strumieniu, na „Międzynarodowym Festiwalu Czytania nad Olzą” w Cieszynie, na Słowacji, na krakowskim rynku, w Czechowicach-Dziedzicach.

Świetlica w Bąkowie ciągle realizuje pomysły wszystkich uczestników, by rozwijać ich zainteresowania i spełniać dziecięce marzenia.

Foto: archiwum Świetlicy  w Bąkowie