Pracowicie dla Zespołu Regionalnego „Strumień” zapowiada się jesień  roku 2017, albowiem zespół uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Celem projektu „Pieśniczkami, tradycjami świat nasz mały odkrywamy” będzie edukacja regionalna mieszkańców gminy Strumień w zakresie pieśni, mowy, obrzędów i strojów Śląska Cieszyńskiego.

Rezultatami projektu będzie realizacja 10 godzinnych spotkań z zakresu edukacji regionalnej m.in. dla przedszkoli i szkół podstawowych, wykonanie  3  koncertów z pokazem stroju dla młodzieży starszej, osób dorosłych, seniorów i chorych na stwardnienie rozsiane.
Ponadto zespół wyda płytę z 5-cioma utworami ludowymi i dwustronną ulotkę z informacją o grupie  i opisem stroju cieszyńskiego.

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2017 – 30 listopada 2017
Całkowita finansowa wartość projektu: 6 000 zł
Finansowy wkład własny: 310 zł

Plakat jpg