Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14, 43-246 Strumień
biuro@emgok.pl
33 857 01 74
NIP: 548 007 76 71

Dokonywanie płatności za zajęcia i bilety:

Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Oddział w Strumieniu
59 8126 1017 0034 0773 2000 0070

tytułem:

- bilety: [imię i nazwisko, tytuł wydarzenia i liczba biletów]
Po dokonaniu przelewu bilety do odbioru w kasie emgok-u lub bezpośrednio przed koncertem.

- zajęcia: [nazwa sekcji, imię i nazwisko dziecka, miejscowość gdzie dziecko uczęszcza] (np. Malusie, Jan Kowalski, Bąków)