Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14, 43-246 Strumień
biuro@emgok.pl
33 857 01 74
NIP: 548 007 76 71

Dokonywanie płatności za zajęcia i bilety:

Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Oddział w Strumieniu
59 8126 1017 0034 0773 2000 0070

tytułem:

- bilety: [imię i nazwisko, tytuł wydarzenia i liczba biletów]
Po dokonaniu przelewu bilety do odbioru w kasie emgok-u lub bezpośrednio przed koncertem.
Ilość miejsc ograniczona. Miejsca numerowane.

Przedstawiamy nieaktywny podgląd sali na spektakle – stan na dzień 18.11.2019

Nieaktywny podgląd sali – Spektakl Dziadek Mróz

Nieaktywny podgląd sali – Spektakl Artur Andrus

Regulamin sprzedaży biletów MGOK

- zajęcia: [nazwa sekcji, imię i nazwisko dziecka, miejscowość gdzie dziecko uczęszcza] (np. Malusie, Jan Kowalski, Bąków)

Chcesz wysłać do nas wiadomość? Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej (formularz nie służy do dokonywania przelewów).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14, 43-246 Strumień.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować do inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na adres: inspektor@emgok.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania przez okres niezbędny dla realizacji tego celu.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zapytania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Regulamin strony internetowej www.emgok.pl – czytaj więcej