Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14, 43-246 Strumień
biuro@emgok.pl
dyrektor@emgok.pl
33 857 01 74
NIP: 548 007 76 71

ING Bank Śląski S.A.
47 1050 1070 1000 0090 3202 2734

Ośrodek czynny wg harmonogramu zajęć i wydarzeń kulturalnych.

Uprzejmie informujemy, że w terminie 1.07.2024-31.08.2024 roku ulegną zmianie godziny otwarcia działu usługowego i kasy. Wszystkie usługi wymagające zapłaty  (zakup biletów, usługi poligraficzne, opłaty za sekcje, itd.) w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) będzie można realizować od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.

Poza tymi godzinami wszelkie operacje finansowe będą niemożliwe. Zachęcamy do zakupu biletów na nasze wydarzenia za pośrednictwem portalu www.biletyna.pl i dokonywania płatności za zajęcia z wykorzystaniem indywidualnych profilów uczestników zajęć stworzonych w serwisie www.strefazajec.pl.

 

Chcesz wysłać do nas wiadomość? Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej (formularz nie służy do dokonywania przelewów).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14, 43-246 Strumień.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować do inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na adres: inspektor@emgok.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania przez okres niezbędny dla realizacji tego celu.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zapytania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana zapytania i udzielenia odpowiedzi.