Instruktor: Krystyna Kucharska/Władysław Wróblewski
Spotkania: poniedziałki, godz. 15.00
Sala OSP w Bąkowie

Zespół działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bąkowie reaktywował się w lipcu 2017 roku przyjmując nazwę: Zespół Śpiewaczy „ECHO BĄKOWA”. Krótki okres istnienia zaowocował dotychczas występami m. in.: na przeglądach zespołów regionalnych w Dankowicach i Łękawicy, na Dniach Seniora, Dożynkach Gminnych, spotkaniu opłatkowym czy też koncercie kolęd.

Śpiewacy spotykają się na próbach co poniedziałek. Kierownikiem Zespołu jest Krystyna Kucharska, natomiast kierownikiem muzycznym i akompaniatorem zespołu jest Władysław Wróblewski.

IMG_9977