Instruktor: Krystyna Kucharska
Spotkania: poniedziałki, godz. 15.00
Sala OSP w Bąkowie

Zespół działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bąkowie reaktywował się w lipcu 2017 roku, przyjmując nazwę: Zespół Śpiewaczy „ECHO BĄKOWA”. Krótki okres istnienia zaowocował dotychczas występami m. in.: na przeglądach zespołów regionalnych w Dankowicach i Łękawicy, na Dniach Seniora, Dożynkach Gminnych, spotkaniu opłatkowym czy też koncercie kolęd.

Śpiewacy spotykali się na próbach co poniedziałek. Kierownikiem Zespołu jest Krystyna Kucharska, natomiast kierownikiem muzycznym i akompaniatorem zespołu był do września 2019 roku Władysław Wróblewski. Obecnie zespół prowadzi Adrian Pieniak.

IMG_9977