Instruktor: Klaudia Zniszczoł
Spotkania: Ilość zajęć i koszt: według ustaleń w grupie, nieodpłatne

Grupa propaguje kulturę na terenie gminy Strumień. Podejmuje i wspiera działania dla sztuki, edukacji i kultury, stara się organizować czas wolny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ważnym celem stowarzyszenia jest promowanie twórców i artystów z gminy Strumień i nie tylko.

Foto ikona wpisu: Mariusz Gruszka

Co robimy?
Przede wszystkim propagujemy kulturę na terenie gminy Strumień. Podejmujemy i wspieramy działania sztuki, edukacji i kultury. Ważne dla nasz także jest, by integrować społeczność lokalną. Staramy się organizować czas wolny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ważnym celem naszego stowarzyszenia jest promowanie twórców i artystów z gminy Strumień, a także poza jej granicami.
Przeciwdziałamy izolacji społecznej!
Więcej o naszych działaniach na profilu facebookowym www.facebook.com/sfartfestiwal