Instruktor: Stanisław Pogoda
Spotkania: Sekcja instrumentalna: keyboard, fortepian, akordeon, gitara
wtorki, godz. 13.00-20.00
środy, godz. 13.00-20.00
soboty, godz. 7.00-14.00
sala wspólna emgok-u

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 505 145 359

Zajęcia służą rozwijaniu uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. Uczestnik zajęć zdobywa podstawową wiedzę z zakresu historii instrumentu, jego budowy i obsługi. Poznaje zasady prawidłowego aparatu gry: postawa, ułożenie rąk, właściwe wydobycie dźwięku. Opanowując podstawy techniki grania z uwzględnieniem m.in. koordynacji pracy obydwu rąk, ćwicząc i grając utwory, młody muzyk „wypływa” w morze muzyki,  a następnie bawiąc się utworami zaczyna muzykować, tyli tak jak czuje wykonuje utwór. Poznaje zasady notacji oraz nabywa umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytywania tekstu nutowego. Udział w corocznych koncertach przygotowuje uczestnika zajęć do odbywania praktyki estradowej, a rodzicom daje możliwość systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce. Udział w zajęciach, poprzez rozszerzone wychowanie muzyczne i naukę gry na instrumentach, wpływa niezwykle pozytywnie na rozwój osobowości u młodego człowieka.