Instruktor: Martyna Szymik-Kasza
Spotkania: Miejsce: kawiarnia emgoku

Zapisy na sezon 2019/2020 od 4 września 2019
Karta zapisu wkrótce dostępna w biurze emgoku lub do pobrania tutaj:

Termin zajęć w sezonie 2018/2019: poniedziałki godz. 16.30-17.30

Opłaty:
- I semestr (październik-grudzień) - 60,00 zł
- II semestr (styczeń-marzec) - 60,00 zł
- III semestr (kwiecień-czerwiec) - 60,00 zł
Pierwsze zajęcia: poniedziałek 1 października 2018

Podczas zajęć najmłodsi uczestnicy w wieku 6-10 lat, przy użyciu różnorodnych technik plastycznych dostosowanych do swoich możliwości, doskonalą sprawność manualną. A wszystko w niezwykle radosnej i luźnej atmosferze.

Aktualizacja: 15.01.2019

Rysunkowa twórczość dziecka jest spontanicznym przejawem jego psychiki, toteż w powstałych pracach można zauważyć bardzo wyraziste przejawy rozwoju jego inteligencji i wyobraźni. Zajęcia grupy MALUSIE kładą nacisk na edukację dzieci, które znajdują się w okresie rysowania schematycznego z przejściem w okres budzącego się odczuwania kształtu i linii. Godzinne spotkania przede wszystkim służą doskonaleniu sprawności manualnej dziecka – prawidłowemu chwytowi i sposobowi trzymania np. ołówka, kontrolowaniu siły nacisku ręki, ćwiczeń precyzji ruchu i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Nabywanie powyższych umiejętności odbywa się przy użyciu różnorodnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości intelektualnych i przede wszystkim manualnych dziecka. A wszystko przy niezwykle radosnej i luźnej atmosferze, którą tworzą sami uczestnicy zajęć.

Foto: Archiwum MGOK-u

Karta zapisu do pobrania: Karta członkowska grupy zainteresowań emgok 2018

Grupa PALETA to starsze dzieci, młodzież, a nawet dorośli, którzy doskonalą umiejętność rysowania, porzucając schematyczność, a dążąc do naturalności. Na tym etapie rozwoju uczestnik zajęć zaczyna świadomie obserwować naturę w celach rysunkowych, badać przedmiot z jego rzeczywistymi cechami, a nie tymi, które zostały wymyślone tylko w jego głowie. W programie zajęć instruktor przewiduje m.in. poznanie różnych technik rysunkowych, proporcji i anatomii człowieka, rysunek w plenerze, światłocień, perspektywa. Rzetelny udział w zajęciach tej grupy wspomaga starania w przyjęciu na wyższe uczelnie o kierunku artystycznym.