Instruktor: Bronisław Świeży
Spotkania: ustalane na bieżąco
sala wspólna emgok-u

Strumieńskie Koło MZC liczy ponad 70 członków i stanowi ścisłą czołówkę wśród najlepszych Kół Macierzy w Polsce i to zarówno pod względem działalności statutowej, organizacyjnej, jak i prężnej, różnorodnej działalności zewnętrznej widocznej m.in. w masowych imprezach dla mieszkańców, które ściągają wielu widzów z całej okolicy. Ogromny udział w sukcesie Koła ma sprawująca przez wiele lat funkcję prezesa – Anastazja Żur, która swoją pomysłowością, pracowitością i wielką ofiarnością przyczynia się do tak owocnego działania oraz spora grupa pasjonatów energicznie realizujących wiele ciekawych akcji. Rozmach, niekonwencjonalne działania, ambitne cele, szacunek dla przeszłości i historii, koleżeńska atmosfera – tego wszystkiego można się doszukać w działalności Koła w Strumieniu, które zjednało sobie w miejscowej społeczności wysoki autorytet i szacunek. Od 2017 roku prezesem Koła jest Bronisław Świeży.

Foto: archiwum MGOK-u, archiwum MZC