Instruktor: SHADOUT Anna Melek
Spotkania: sala taneczna emgoku
Terminy zajęć:
MAŁE KROKI środy godz. 11.00-12.15
DUŻE KROKI czwartki godz. 17.15-18.30
Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 531 340 280.

Opłata za jedne zajęcia: 40 zł
Opłata za karnet (4 zajęcia): 120 zł
Opłaty zawierają udział w zajęciach i materiały dydaktyczne do zabrania celem kontynuowania edukacji w domu
Aktualizacja 4.10.2019

MAŁE KROKI

To zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych dzieci od 6. do 36. miesiąca życia wraz z opiekunem.

Podczas różnorodnych zabaw dopasowanych do wieku, indywidualnych potrzeb i własnych możliwości, dziecko zdobywa nowe umiejętności, niezwykle przydatne podczas poznawania świata.Głównym celem zajęć jest stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka, poprzez zabawę, w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori, Integracji Sensorycznej oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Założeniem zajęć jest wielozmysłowe poznawanie świata, rozwijanie za pomocą ruchu własnego ciała, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Dostarczenie dzieciom bodźców sensorycznych, stymulujących poszczególne układy zmysłów.

W trakcie zajęć poruszane są tematy dotyczące wychowania, wspierania rozwoju dziecka, problemów jakie można napotkać będąc jego rodzicem/opiekunem

Zajęcia prowadzi Anna Melek – nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta SI, nauczyciel Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, mama trzech córek.

Spotkajmy się na zajęciach!

 

DUŻE KROKI

Zajęcia edukacyjne dla dzieci od 3 do 6 lat rozwijające umiejętności językowe, matematyczne, twórcze oraz społeczno-emocjonalne, prowadzone w oparciu o elementy metody: M. Montessori, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk–Kolczyńskiej oraz Integracji Sensorycznej.

Doskonalenie małej i dużej motoryki, mowy, myślenia oraz współdziałania w grupie. Nauka głosek, sylab, liter, liczb i cyfr, czytania, pisania i liczenia. Pobudzanie ciekawości i aktywności poznawczej. Zabawa z wykorzystaniem efektywnych metod i ciekawych pomocy dydaktycznych.  Spotkajmy się na zajęciach! DUŻE KROKI To zajęcia edukacyjne dla dzieci od 3 do 6 lat. Prowadzone są w formie zabaw, w oparciu o elementy metody: Marii Montessori, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej oraz Integracji Sensorycznej. Dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia, z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, rozwijają umiejętności językowe, grafomotoryczne, matematyczne oraz społeczno-emocjonalne.

W czasie wspólnej zabawy rozwijamy mowę, usprawniamy narządy artykulacyjne. Razem oswajamy głoski, sylaby i litery. Liczby i cyfry. Poznajemy znaczenie i wartość liczb. Poprzez zabawy integrujące grupę, uczące zasad funkcjonowania w różnych sytuacjach życia codziennego, rozwijamy kompetencje społeczne i emocjonalne. Zabawy pozbawione rywalizacji uczą współdziałania i działania zespołowego. Oswajają z sytuacjami, aby lepiej radzić sobie w przyszłości. Rozwijają świadomość i pewność siebie, ucząc szacunku dla drugiego człowieka. Zajęcia pobudzają aktywność poznawczą dzieci, przygotowują do realizacji zadań przewidzianych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia prowadzi Anna Melek – nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta SI, nauczyciel Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego, mama trzech córek.

Spotkajmy się na zajęciach!

 

DSC_9004

 

DSC_9029