Instruktor: Maria Michalczyk
Spotkania: drugi piątek miesiąca, godz. 17.00 - 19.00
sala wspólna emgok-u

Grupa powstała w 1987 roku, a w jej skład wchodzą poeci, literaci, malarze oraz rzeźbiarze z gminy Strumień, ale nie tylko, ponieważ członkami grupy są również mieszkańcy Zaborza, Chybia, Skoczowa i Zebrzydowic. Celem roboczych spotkań tejże grupy jest wymiana doświadczeń, popularyzowanie amatorskiej twórczości i rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych możliwości twórczych każdego z członków. Podczas spotkań mają oni możliwość prezentowania własnego dorobku, a także dokonań innych artystów będących inspiracją, wzorem w czynieniu własnych praktyk. Działalność grupy opiera się również na tworzeniu wieczorków poetyckich lub wystaw tematycznych, niekoniecznie na terenie gminy Strumień – grupa bowiem ceniona w środowisku artystów, wielokrotnie prezentowała swoją twórczość poza własnym środowiskiem. Namacalnym świadectwem istnienia AGT Strumień są również wydawnictwa prezentujące twórczość jej członków, które można nabyć w ośrodku kultury.

Foto: Gabriela Kotas