„Kłopoty z kabotkym”

e-mgok

e-mgok – Internetowy Ośrodek Kultury
Wiersze Jana Chmiela recytowane przez Józefę Greń

„Kłopoty z kabotkym”
Dziś polecamy wsłuchanie się w wiersz Jana Chmiela, poety ludowego, popularyzatora gwary cieszyńskiej, muzyka i dyrygenta. Utwór „Kłopoty z kabotkym” recytuje dla nas miłośniczka kultury ludowej, kierownik Zespołu Regionalnego ‚Strumień’, Józefa Greń.

Jan Chmiel
KŁOPOTY Z KABOTKYM

Niyście sie pieśniczki po cieszyńskij ziymi,
moji kochaneczki, aż do nieba siyni,
wandrujcie wierszyki łod strzechy do strzechy,
żeby z was szkolniki miały moc łuciechy.

Zwyrtejcie sie dziywki wieczór przi muzyce,
zaśpiywejcie śpiywki nejpiekniejsze w świecie,
a podpiyrać ściany żodno z was nie bydzie,
bo przidzie kochany i zaradzi biydzie,
porwie na postrzodek, krómflekym przitupnie,
łobłapi przez środek ślónskij szumnej suknie
i tańcować bydziecie tak do łupadłego,
potym popijecie cosik łostrzejszego…
i spadki na dłaszke, kany gro kapela,
aż cie wytańcuje jedyn roz do pola,
posadzi na trowniku, kansikej za szopkóm,
położy na letniku, nie do pokój hoczkóm,
porozpino żywotek, na kabotku broszke
i przicapi do ziymi wystraszónóm dziołszke,
a łóna mu za chwilke poszepto na łuszko:
„Dóm ci wszystko mój miły, nie jyny serduszko,
rób, co ci sie podobo, miłuj z całej duszy,
bylebyś jyny na mie kabotka nie spuczył”.

Już niedługo kolejne spotkanie z Józefą Greń i kulturą ludową Śląska Cieszyńskiego! Internetowe wydarzenia odbywają się w ramach projektu „e-mgok – Internetowy Ośrodek Kultury” dofinansowanego ze środków Narodowe Centrum Kultury dzięki programowi „Kultura w sieci”.