Praca szuka pracowników!

Wiadomości

Strumień, dnia 27 września 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu ul. Młyńska 14, ogłasza nabór na dwa stanowiska:

Miejsce pracy:  Świetlica w Pruchnej, ul. Główna 53, 43-523 Pruchna, gmina Strumień.
Wymagania: wykształcenie pedagogiczne.
Praca na czas zastępstwa pracownika w wymiarze 3/4 etatu.

Miejsce pracy: Świetlica w Drogomyślu, ul. Główna 15, 43-523 Drogomyśl, gmina Strumień.
Wymagania: wykształcenie pedagogiczne.
Praca na czas zastępstwa pracownika w wymiarze 3/4 etatu.

Wymagane dokumenty (standardowe dokumenty aplikacyjne):
- CV ze zgodą na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
- list motywacyjny,
- mile widziane referencje itp.

Termin i miejsce składania dokumentów:
- od 30 września 2019 do 14 października 2019,
- osobiście w siedzibie MGOK-u lub pocztą elektroniczną na adres dyrektor@emgok.pl (w tym przypadku prosimy o skan CV z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14, 43-246 Strumień.Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować do inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na adres: inspektor@emgok.plPani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego (sprzątanie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: www.emgok.pl/kontakt

Aktualizacja: 27.09.2019