Korowód dożynkowy

Z Gminy

Burmistrz Miasta Strumienia, Komitet Organizacyjny Dożynek Gminnych w Strumieniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w STrumieniu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy (także tych najmłodszych) rolników, stowarzyszenia, grupy nieformalne, lokalnych przedsiębiorców do czynnego udziału w korowodzie dożynkowym.

Dożynki Gminne odbędą się 1 września 2019 roku w Parku Miejskim w Strumieniu.

Aby wziąć udział w korowodzie należy wpisać się na listę uczestników tworzoną przez sołtysów w poszczególnych sołectwach lub w emgoku.

Serdecznie zapraszamy!

dożynki plakat maszyny 2019-1