7 Otwarty Turniej Skata

Wiadomości

Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. Otwarty Turniej Skata o Puchar Brumistrza Strumienia, który odbędzie się już 25 maja. Zachęcamy zwłaszcza mieszkańców Gmina Strumień. Regulamin Turnieju będzie dostęny na stronie www.pzskat.pl

Organizatorzy:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu (MGOK)
- Gmina Strumień
- Klub Skatowy Cieszyn Filar

Turniej Skata A4 NET