„Co kraj, to obyczaj?” – podsumowanie

Projekty, to obyczaj?

W piątek 14 września zakończyliśmy projekt „Co kraj, to obyczaj?” realizowany z czeskim miasteczkiem Vratimov. Podczas spotkania podsumowującego, po raz kolejny obejrzeliśmy efekty naszej wspólnej pracy – zdjęcia i filmy obrazujące Strumień i Vratimov oraz powspominaliśmy chwile spędzone na realizacji poszczególnych etapów.

A było co wspominać!

Podczas tych kilku miesięcy integrowaliśmy się, wymienialiśmy wiedzą o obu miastach, odkrywaliśmy dodatkowe potencjały drzemiące w nas samych. Licznymi działaniami w sposób autentyczny i trwały wspieraliśmy rozwój społeczno-kulturalny obszaru pogranicza. A okazji do tego, aby być razem było sporo, bowiem zorganizowaliśmy trzydniowe warsztaty fotograficzno-filmowe ( najpierw w Strumieniu, potem we Vratimovie). Wzięliśmy udział w spotkaniach z etnologiem Piotrkiem Mojżyszkiem, który przybliżył nam kulturę Polski i Czech. Z wykonanych fotografii i filmów stworzyliśmy wystawę oraz slajdshow, którą uroczyście otwarliśmy, ciesząc się z efektów naszych fotograficznych działań. I wreszcie podsumowaliśmy projekt plenerowym spotkaniem, koncertem i prezentacją filmów polskiej i czeskiej kinematografii. 14 września pożegnaliśmy się, wierząc, że to nie koniec, a dopiero początek naszej pięknej międzynarodowej przyjaźni.