„Strumień Vratimov” – wystawa fotograficzna

Projekty, to obyczaj?

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu zaprasza na otwarcie wystawy „Strumień Vratimov” zrealizowanej w ramach projektu „Co kraj, to obyczaj?”. Wernisaż odbędzie się w sobotę 7 września 2018 (piątek) o godz. 18.00 w Galerii emgok-u przy ulicy Młyńskiej 14. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace zrealizowane podczas wspólnych plenerów fotograficznych młodzieży ze Strumienia i Vratimova, które odbyły się w obu miastach partnerskich projektu.

W programie:

- Multimedialna prezentacja fotografii i filmów o partnerskich miasteczkach wykonanych podczas plenerów w Strumieniu i we Vratimovie.

- otwarcie wystawy fotograficznej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz z budżetu państwa.

plakat_Vratimov Strumień otw wyst-1