„Co kraj, to obyczaj?” – podsumowanie

Co kraj, Projekty, Wiadomości, Z Gminy

W piątek 14 września zakończyliśmy projekt „Co kraj, to obyczaj?” realizowany z czeskim miasteczkiem Vratimov.
Podczas spotkania podsumowującego, po raz kolejny obejrzeliśmy efekty naszej wspólnej pracy – zdjęcia i  filmy obrazujące Strumień i Vratimov oraz powspominaliśmy chwile spędzone na realizacji poszczególnych etapów. A było co wspominać! Podczas tych kilku miesięcy integrowaliśmy się, wymienialiśmy wiedzą o obu miastach, odkrywaliśmy dodatkowe potencjały drzemiące w nas samych. Licznymi działaniami w sposób autentyczny i trwały wspieraliśmy rozwój społeczno-kulturalny obszaru pogranicza. A okazji do tego, aby być razem było sporo, bowiem zorganizowaliśmy trzydniowe warsztaty fotograficzno-filmowe ( najpierw w Strumieniu, potem we Vratimovie). Wzięliśmy udział w spotkaniach z etnologiem Piotrkiem Mojżyszkiem, który przybliżył nam kulturę Polski i Czech. Z wykonanych fotografii i filmów stworzyliśmy wystawę oraz slajdshow, którą uroczyście otwarliśmy, ciesząc się z efektów naszych fotograficznych działań. I wreszcie podsumowaliśmy projekt plenerowym spotkaniem, koncertem i prezentacją filmów polskiej i czeskiej kinematografii. 14 września pożegnaliśmy się, wierząc, że to nie koniec, a dopiero początek naszej pięknej międzynarodowej przyjaźni.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz z budżetu państwa