Praca szuka pracownika

Wiadomości, Z Gminy

Strumień, dnia 31.07.2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu ul. Młyńska 14, ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego (sprzątanie) w wymiarze pół etatu, docelowo na czas nieokreślony. Praca w siedzibie MGOK-u.

Wymagania: wykształcenie min. podstawowe
Zakres działań: sprzątanie pomieszczeń MGOK-u

Wymagane dokumenty: standardowe dokumenty aplikacyjne – CV ze zgodą na przetwarzanie danych do celów rekrutacji, list motywacyjny, mile widziane referencje itp.

Termin i miejsce składania dokumentów: od 31.07 do 24.08.2018 r. osobiście w siedzibie MGOK-u, lub pocztą elektroniczną na adres dyrektor@emgok.pl (w tym przypadku prosimy o skan CV z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Informujemy, że we wskazanym okresie w dniach 13 – 17.08 MGOK będzie nieczynny, wtedy składanie dokumentów nie będzie możliwe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Strumieniu przy ul. Młyńskiej 14, 43-246 Strumień.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować do inspektora ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na adres: inspektor@emgok.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego (sprzątanie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: www.emgok.pl/kontakt