Regulamin VIII Konkursu Wędkarskiego

Wiadomości

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Strumień
do udziału w VIII Konkursie Wędkarskim, który odbędzie się 16 czerwca (sobota) w Gospodarstwie Agroturystycznym
„Wodna Dolina” Pana Stanisława Gabzdyla przy ulicy Cichej 28 w Pruchnej!

Zapisy od 8 maja do 8 czerwca. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 33 8579 174 lub w siedzibie emgok-u przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu.

Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie się na listę obecności i uiszczenie opłaty w wysokości 12 zł. Opłata płatna na miejscu w dniu konkursu. UWAGA! Zmiana regulaminu i programu konkursu! Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników miło spędzony czas wśród pasjonatów wędkowania!

Program:
6.15 – otwarcie konkursu, rejestracja zawodników
7.00-12.00 – przejście na łowisko, rozpoczęcie rywalizacji
12.00-12.45 – wyłonienie zwycięzców
13.00 – oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród

Regulamin VIII Konkursu Wędkarskiego, Pruchna 2018

Ogólne warunki:

1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Strumień.
3. Ustala się następujące kategorie wiekowe: – młodsi zawodnicy: osoby do lat 13 (rocznik 2004 i młodsi), – starsi zawodnicy: osoby w wieku od lat 14 (rocznik 2003 i starsi).
4. Dzieci do 13 roku życia, muszą być w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych przez cały czas trwania Konkursu wędkarskiego.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie się na listę obecności. Uiszczenie opłaty w wysokości 12 zł nastąpi podczas rejestracji w dniu Konkursu.
6. Wpisu można dokonać telefonicznie pod nr. tel. 33 857 01 74 lub osobiście w siedzibie emgok-u przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu.
7. Konkurs rozegrany zostanie w kategorii spławikowej.

Sprzęt, przynęty, zanęty

1. Zawodnik biorący udział w Konkursie korzysta z własnego sprzętu.
2. Wędka używana w trakcie Konkursu powinna posiadać: wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik, haczyk.
3. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką.
4. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
5. Zawodnik zobowiązany jest posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
6. W czasie Konkursu dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
7. Zabrania się używania przynęt sztucznych oraz ikry żywych i martwych ryb.
8. Stosowanie zanęty wędkarskiej wynosi maksymalnie 1 kg na stanowisko.

Organizacja i przebieg zawodów

1. Zawodnicy powinni zgłosić się na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu na łowisku w celu przeprowadzenia losowania i przygotowania sprzętu.
2. Łowić można tylko i wyłącznie na stanowiskach wyznaczonych przez Organizatora.
3. O podziale stanowisk decyduje losowanie.
4. Wszystkie stanowiska, w obydwóch kategoriach, rozlokowane są na jednym stawie.
5. Czas trwania Konkursu to maksymalnie 5 godzin.
6. Po zakończeniu Konkursu zawodnicy składają sprzęt i oczekują na przyjście komisji sędziowskiej, która dokona zważenia ryb i zapisze wyniki.
7. Po zważeniu ryby wypuczane są do wody, istnieje możliwość zakupu ryb wg cennika Gospodarstwa Agroturystycznego Stanisław Gabzdyl.
8. Zwycięzcą Konkursu jest zawodnik, który złowił ryby o największej wadze.
9. Każdy zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę i dyplom.
10. Każdy zwycięzca, aby otrzymać nagrodę musi potwierdzić jej odbiór (za dzieci i młodzież do lat 18 potwierdzenie odbioru nagrody dokonują rodzice lub opiekunowie prawni).

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

konkurs wędkarski 2018 plakat A3