Zespół „Strumień” będzie realizował projekt

Wiadomości

Pracowicie dla Zespołu Regionalnego „Strumień” zapowiada się jesień tego roku, albowiem zespół uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Celem projektu „Pieśniczkami, tradycjami świat nasz mały odkrywamy” będzie edukacja regionalna mieszkańców gminy Strumień w zakresie pieśni, mowy, obrzędów i strojów Śląska Cieszyńskiego. Rezultatami projektu będzie realizacja 10 godzinnych spotkań z zakresu edukacji regionalnej m.in. dla przedszkoli i szkół podstawowych, wykonanie  3  koncertów z pokazem stroju dla młodzieży starszej, osób dorosłych, seniorów i chorych na stwardnienie rozsiane. Ponadto zespół wyda płytę z 5-cioma utworami ludowymi i dwustronną ulotkę z informacją o grupie  i opisem stroju cieszyńskiego.

Całkowita finansowa wartość projektu to 6 000 zł, wkład własny wyniesie 310 zł.

fota aktualna strumien