Świetlicowy konkurs profilaktyczny

Bąków, Drogomyśl, HakunaMatata, Pruchna, Świetlice, Zabłocie, Zbytków

Profilaktyczny konkurs plastyczny „Bezpieczni „ – finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciw działania   Narkomanii.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na  zagrożenia wynikające z różnego rodzaju uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia.
Tematem prac konkursowych jest życie bez uzależnień.

- rozmiar max. A3 (mogą być mniejsze) w formie plakatu
- technika dowolna

Kategorie wiekowe:
1. kl. 1-3
2. kl. 4-6
3. kl. 1-3 gimnazjum

Wybieramy z każdej kategorii wiekowej tylko 1 miejsce. Prace należy składać na świetlicach do 16.05.2017.
Rozwiązanie konkursu 25 maja podczas majówki w Zabłociu.