Barwy jesieni

Wiadomości

Pod takim tytułem 30 października 2014 r. o godz. 17.00 w Galerii Pod Ratuszem Urzędu Miejskiego w Strumieniu odbył się wernisaż wystawy twórczości Amatorskiej Grupy Twórczej „Strumień”, którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta w Strumieniu.
Ekspozycja grupy to szeroki wachlarz różnych technik, bogactwo kolorów oraz środków wyrazu, a wszystko to na jeden temat „Jesień”. Podczas wernisażu przypomniano krótką historię grupy, która powstała w marcu 1987 roku i ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, zbiorowych; wieczorów autorskich, wydawnictw, współpracę z różnymi środowiskami twórczymi, udział w plenerach malarskich,  kiermaszach, ogólnopolskich konkursach sztuki nieprofesjonalnej.
Autorami prac poetyckich i malarskich ekspozycji są: Maria Michalczyk, Maria Bilińska, Teresa Pryczek, Maria Piech, Helena Szefer, Agnieszka Dziewięcka, Bernadeta Krawiec, Grażyna Kotów, Irena Michnowicz, Marcin Szymonek.
Wernisaż był także okazją do tego, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych twórców, zrzeszonych w grupie na przestrzeni lat: Emilii Michalskiej, Mariana Wójtowicza, Ludwika Sajdoka, Marii Dziendziel, Augusty Zborowskiej, Kazimierza Zarzyckiego oraz Jana Chmiela. Im to właśnie przewodnicząca grupy – Maria Michalczyk dedykowała swój utwór poetycki.
Gośćmi wernisażu była Anna Grygierek – Burmistrz Miasta Strumienia, Rada Miejska w Strumieniu wraz z przewodniczącym – Czesławem Greniem, twórcy oraz miłośnicy talentu AGT „Strumień”.
Wernisaż prowadziła założycielka tej grupy: Janina Cofała.
Ekspozycję można oglądać do 18 listopada br. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Strumieniu

Zdjęcia: Gracjan Haka