Kraków – Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK

ArtSpace

W piątkowy ranek, 24 stycznia 2014 roku grupa młodzieży z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu i świetlic środowiskowych wyruszyła na niecodzienne spotkanie ze sztuką… Punktem docelowym było, mieszczące się w fabryce Schindlera przy ulicy Lipowej 4 w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Tam, młodzież działająca w projekcie „Zbiorowa Inicjatywa Przestrzenna – Artspace”, miała za zadanie dowiedzieć się jak najwięcej o współczesnych formach sztuki ze szczególnym uwzględnieniem instalacji artystycznych. Podczas zajęć edukacyjnych omawiających sztukę interpretacji, młodzi ludzie zostali podzieleni tak, by samodzielnie zmierzyć się z tym trudnym wyzwaniem, na podstawie wybranych przez siebie dzieł. Uzupełnieniem pozyskanej dotychczas wiedzy i świeżo nabytych umiejętności było odwiedzenie wystawy „Pamięć. Rejestry i terytoria” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Na zakończenie dnia pozostała jeszcze chwila na posiłek i dyskusje na temat przeżyć, których wszyscy doświadczyli, a które zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu.

Foto: Dawid Janik